Video van de fotocollage waarop het mozaiek van de lustrumwebsite is gebaseerd.

Bij het 125-jarig bestaan van de vereniging in 2010 werd een lustrumwebsite gebouwd. Op die website zijn foto’s en videos opgenomen vanaf het moment van oprichting tot aan het lustrumfeest. Op moment van dit schrijven, januari 2018, zijn in een Commissie Historie de eerste stappen gezet voor de bouw van deze website waarin op permanente basis relevant mediamateriaal voor het nageslacht bewaard zal blijven. In het topmenu is een link opgenomen naar de lustrumsite uit 2010. Met de zoekfunctie die hier in de header is opgenomen kan ook worden gezocht op activiteiten en/of namen van roeiers/sters uit de eerder genoemde lustrumsite. Als dat positief resultaat oplevert wordt u naar die site doorgelust.

ATT. DE SITE IS NOG EEN CONCEPT EN ALLEEN TBV TEST GEVULD MET WAT MEDIAMATERIAAL ONDER MENU WEDSTRIJDROEIEN 2010.